Only allowing to download my works and share them with others as long as you credit me.

But you can’t change them in any way or use them commercially.

For commercially work, please use the Contact Form for options

 

 

U heeft toestemming om mijn werken te downloaden en deze met anderen te delen zolang u mij crediteert.
Maar u mag op geen enkele manier deze berwerken en of veranderen of commercieel gebruiken.

Gebruik voor commercieel werk, het Contactformulier voor opties
Lees meer op auteursrecht.nl Mag-ik-fotos-of-plaatjes-van-internet-gebruiken