Licentie / Licence

WAT MAG WEL, EN WAT NIET.

 • Bij elke foto die U koopt op sportplaatje.nl is een licentie bijgevoegd.
  Dit is een PDF bestand en heet licence readMe.pdf
  Voor deze foto’s geld een standaard licentie.

STANDAARD

 • Geeft recht op het volgende.
  Decoratie van het interieur / Decoration of interior.
  Illustratie van een persoonlijke site / Illustration of a personal site.
  Illustratie van een persoonlijke blog / Illustration of a personal blog.
  Het delen op de eigen sociaal Media pagina’s, een vermelding van https://www.sportplaatje.nl/ erbij is fijn.

  De Extended licentie is voor weekbladen, kranten, websites van organisaties, bedrijven, en weder verkopers bedoeld.
  Hiervoor gelden andere prijzen en geven meer rechten.
  Vraag naar de Prijzen! Contact Formulier
  Bij aanschaf van de Extended licence word de eventueel al gemaakte kosten in mindering gebracht.


EXTENDED

 • Publicity Press Illustration Web site/Blog Illustration of company brochure Multimedia presentation,
  printed presentation, or report Decoration Publiciteit Pers Illustratie
  Commerciële Website / Blog Illustratie van bedrijfsbrochure Multimediapresentatie, gedrukte presentatie of rapport Decoratie,

 

Foto’s downloaden via de rechtermuisknop. (gratis)

 • Dit mag, en je mag het zelfs delen op sociale media.
  Je mag het ook delen met je sponsor(s).
  Echter mogen deze de foto niet gebruiken om producten aan te prijzen, of voor reclame doeleinden, hiervoor is de Extended Licentie.
  Het is niet toegestaan het logo te verwijderen,
  Ga de foto ook niet verknippen zodat deze niet meer is zoals die bedoeld was.

  Wil je een logo vrije foto voor op je site, blog of social media, de prijzen zijn vanaf 2.50 € incl.

 *Lees meer aanvullende informatie over de 5 grootste misverstanden bij Online Beeldgebruik © Charlotte’s Law

WHAT IS, AND WHAT IS NOT.
With every photo you buy on sportplaatje.nl a license is attached.
This is a PDF file and is called license readMe.pdf
A standard license is valid for all photos.
STANDARD
Gives right to the following.
Decoration of the interior / Decoration of interior.
Illustration of a personal site / Illustration of a personal site.
Illustration of a personal blog / Illustration of a personal blog.
Sharing on the own social Media pages, a mention of https://www.sportplaatje.nl/ there is nice.
The Extended license is intended for weeklies, newspapers, websites of organizations, companies, and resellers.
The prices for this are a lot higher, but give more rights.
Ask for the Prizes! Contact Form
When purchasing the Extended license, the costs already incurred will be deducted.
EXTENDED
Publicity Press Illustration Web site / Blog Illustration of company brochure Multimedia presentation,
printed presentation, or report Decoration Publicity Press Illustration
Commercial Website / Blog Illustration of business brochure Multimedia presentation, printed presentation or report Decoration, 
Download photos via the right mouse button.
This is allowed, and you can even share it on social media.
You can also share it with your sponsor (s).
However, these may not use the photo to promote products, or for advertising purposes, for this is the Extended License.
The logo can not be removed, it must remain in it,
and do not cut the picture so that it can no longer be seen as a whole, or is no longer visible at all.

Want a logo free photo for your site, blog or social media, the prices are from 2.50 € incl.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more